AMACIMIZ

PRİZMA A.Ş

Şirket kültürüne uygun nitelikli iş gücünü çekmek, geliştirmek ve muhafaza etmek.

Ücret-Sosyal Haklar

prİzma a.ş

 Çalışanların ücretleri belirlenirken, yerleşmiş olduğu pozisyon ve o konudaki teknik bilgi ve tecrübesi gözetilir. 
 Çalışanlara enflasyon ve personel performansı da gözönünde bulundurularak, hükümetin belirlemiş olduğu periyotlarda ücret artırımı uygulanmaktadır.

Çalışma Düzeni

prİzma a.ş

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre çalışma günlerine eşit olarak dağıtılmaktadır.