BİLGİ VE İletİŞİM GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Bilginin dijital ortamlara taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak 
kullanılması ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirmektedir.

DETAYLI BİLGİ